Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Charbel. Człowiek. Pustelnik. Święty. (2009)

 Charbel. Człowiek. Pustelnik. Święty. (2009)

Dodał:

Gall Anonim

68 wyświetleń

0 0
Opis

Charbel. Człowiek. Pustelnik. Święty. (2009) - KU CZCI, Z WDZIĘCZNOŚCIĄ WOBEC SŁUGI NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY. ZASADY MIŁOŚCI (św. Jan od Krzyża) "Umartwiaj język i myśli i odnoś zawsze uczucia do Boga, a rozpali się twój duch boskim żarem. Tylko w samym Bogu szukaj pokarmu dla duszy. Porzuć starania o rzeczy doczesne, a nabywaj pokoju i skupienia serca. W miłosnej pamięci o Bogu szukaj pokoju ducha, a gdy zaistnieje potrzeba mówienia, nie trać tego spokoju i łagodności. Pamiętaj wciąż o życiu wiecznym i o tym, że najbardziej poniżeni, ubodzy i pokorni cieszyć się będą najwyższym szczęściem i chwałą u Boga. Raduj się zawsze w Bogu, który jest twoim zbawieniem, i pamiętaj, że dobrze jest cierpieć dla Pana, który jest dobry. Bądźcie nieprzyjaciółmi samych siebie i ze świętą surowością dążcie do doskonałości, wiedząc, że za każde słowo wypowiedziane poza posłuszeństwem, Bóg zażąda rachunku. Pragnij gorąco, aby Bóg uzupełnił dla swej czci twoje braki, o których tylko On wie. Ukrzyżowana wewnętrzne i zewnętrzne z Chrystusem, będziesz żyła na tym świecie zaspokojona i zadowolona w duszy, pozyskując swe życie cierpliwością. Przylgnij z miłosną uwagą do Boga, nie pragnąc odczuwania i poznawania w Nim czegoś szczegółowego. Miej zawsze ufność w Bogu, ceniąc sobie i w twych siostrach to, co Bóg ceni, czyli dobra duchowe. Wejdź do swego wnętrza i pracuj z myślą o twym Oblubieńcu, który wciąż jest z tobą i darzy cię miłością. Nie dopuszczaj nigdy do serca myśli, które nie mają wartości duchowych, aby one nie pozbawiły cię upodobania do rzeczy duchowych i skupienia. Niechaj ci wystarczy Chrystus ukrzyżowany, z Nim cierp i odpoczywaj, a pozbędziesz się wszystkich ciężarów zewnętrznych i wewnętrznych. Staraj się, by wszystkie rzeczy były niczym dla ciebie i ty niczym dla nich, a zapomniawszy o wszystkim, przebywaj w skupieniu ze swym Oblubieńcem. Miłuj trudy i uważaj je za mało znaczące, aby pozyskać łaskę Oblubieńca, który nie zawahał się poświęcić swego życia dla ciebie. Miej odwagę przeciwstawiać się w swym sercu wszystkiemu, co cię oddala od Boga, i bądź przyjaciółką cierpień Chrystusowych. Wyzbądź się przywiązania do wszystkich rzeczy i nie miej upodobania w doczesności, a dusza twoja odkryje dotąd nieznane skarby. Dusza miłująca nie nuży ani siebie, ani innych. Obnażony ubogi zostanie okryty szatami. Tak też duszę ogołoconą ze swoich pożądań Bóg okryje czystością, szczęściem i upodobaniem. Są dusze tarzające się w błocie jak brudne stworzenia, lecz są i inne jak ptaki wzlatujące w jasne przestworza i w nich się oczyszczające. Jedno Słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn, i to Słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu. W milczeniu też powinna słuchać Go dusza." "I na tym właśnie polega działanie Ducha Świętego w duszy przemienionej w miłość, że jej akty, które wzbudza wewnętrznie, rozpłomieniają ją i są żagwiami miłości. W tej miłości zjednoczona wola duszy kocha w najwyższym stopniu stawszy się jedną miłością z tym płomieniem. Dlatego te akty miłości są wprost bezcenne i przez jeden z nich dusza więcej zasługuje i większej nabywa wartości, niżby to mogła osiągnąć pracą całego życia, choćby największą, lecz bez tego przeobrażenia. Różnica, jaka zachodzi między stanem trwałym a poszczególnym aktem, zachodzi również pomiędzy przemianą w miłość a płomieniem miłości; jest ona tu bowiem taka sama, jak między drzewem zapalonym a jego płomieniem, gdyż płomień jest skutkiem ognia jarzącego się w drzewie. Możemy więc powiedzieć o duszy będącej w stanie przeobrażenia w miłość, że jej zwykły stan podobny jest do sytuacji drzewa, które ustawicznie spala ogień; aktami zaś tej duszy jest płomień rodzący się z ognia miłości, tym większy, im silniejszy jest ogień zjednoczenia. W tym płomieniu łączą się i wznoszą akty woli, porywane i pochłonięte przez żar Ducha Świętego; ma to podobieństwo z aniołem, który wzniósł się do Boga w płomieniach ofiary Manuego (Sdz 13, 20). Dlatego dusza w tym stanie nie może wykonywać owych aktów, jeśli Duch Święty nie wykonuje ich wszystkich i nie pobudza jej do nich. Wskutek tego wszystkie jej czynności są boskie, jako że jest pobudzona i działa pod wpływem Boga. Stąd, ilekroć ten płomień gorzeje i napełnia ją miłością pełną słodyczy i boskiego orzeźwienia, wydaje się duszy, że daje jej życie wieczne, gdyż podnosi ją do Bożego działania w samym Bogu." Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków. Amen.

Słowa kluczowe:
 

Dodaj swój komentarz

Podobne filmy

Charbel. Człowiek. Pustelnik. Święty. (2009)

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 68

Pokaż więcej
Jak trafić do Nieba? (św. Charbel)

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 51

Kim jest święty Charbel (ks. Jarosław Cielecki)

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 52

Święty o. Charbel - Liban - Pielgrzymka

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 44

Modlitwa do św Charbela (Szarbela)

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 53