Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Czy Bóg JHWH jest Bogiem Ojcem? (Dan 7;13,14) 2018.03.13

 Czy Bóg JHWH jest Bogiem Ojcem? (Dan 7;13,14) 2018.03.13

Dodał:

Gall Anonim

51 wyświetleń

0 0
Opis

Czy Bóg JHWH jest Bogiem Ojcem? (Dan 7;13,14) 2018.03.13 - Przepraszam za pomyłkę. W filmie "z biegu" powiedziałem, że słowa Jahwe (JHWH) brakuje w oryginałach pism hebrajskich... Oczywiście słowa Jahwe nie umieszczono w dostępnych nam oryginałach pism greckich. Dlaczego? Ponieważ Syn Boży objawia nam w pełni Boga jako Ojca. List do Galacjan 4:6-7 "A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! 7 Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa." Pod wpływem Chrystusa i Jego Ducha zwracamy się do Boga – Ojcze: Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła Abba, Ojcze. Podobnie mówi List do Rzymian 8:15-16 "Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! 16 Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi." Ponadto, Apostołowie w listach do zborów nazywają Boga „Ojcem”, nie wspominając określenia „Jahwe”. Paweł - „Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa” UBG - List do Efezjan 3:14 Jan - "Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości." UBG - 2 List Jana 1:3 Piotr - "A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni" UBG - I List Piotra 1:17 Jakub - "Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga." UBG - List Jakuba 3:9 Juda - „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych:" UBG - List Judy 1:1 Szczepan wygłaszając przemówienie o objawieniu się Boga Mojżeszowi pomija sprawę imienia JHWH (Dz 7:30-36). Syn Boży Jezus Chrystus sprawuje teraz rządy i to On będzie sądził: "Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. UBG - Ewangelia Jana 5:22-23 Najstarszy zachowany papirus grecki nie zawiera imienia JHWH. W Pismach greckich nigdy nie było tego hebrajskiego imienia Boga. Nigdy więc z tekstu greckiego Biblii chrześcijanie nie usunęli imienia JHWH bo nigdy go tam nie było. To jest tylko teoria ŚJ mająca potwierdzić ich nauki. W przekładzie Nowego Świata w 237 miejscach za określenie Pan wstawiono słowo „Jehowa” wypaczając przez to nasze rozumienie i oryginalne znaczenie tekstu. Ponieważ w wielu z tych przypadków tytuł „Pan” odnosimy do Syna, a nie do Boga Ojca.(Np.Rz.10:9-13, Rz.14:6-9, Dz.2:36) Takie działania zostały jednak przepowiedziane przez Boga i zostaną przez Niego osądzone: Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Księga Objawienia 22:18-20: 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. 20 Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu! kontakt: solascriptura@wp.pl

Słowa kluczowe:
 

Dodaj swój komentarz

Podobne filmy

Nabożeństwo majowe (Litania Loretańska)

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 55

Nauczanie 35: Cztery warunki wysłuchanej modlitwy.

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 63

Jan Paweł II Film Wadowice 1999r 16 06 1999 cz1

Dodał: Lubię słuchać Jana Pawła II

Wyświetleń: 55

Prezentacja systemu do zarabiana "Choice e Credit"

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 54

Pokaż więcej
Jasna Góra wejście Grup Zasadniczych

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 74

Jak się modlić, żeby być wysłuchanym?

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 62

Nie wszystko złoto co się świeci

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 65

Święty ojciec Pio - Film archiwalny

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 57

Ogród Wyobraźni - Modlitwa za rodziny

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 59

charyzmatyk ks. John Bashabora

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 54

Rekolekcje przed Ingresem (dzień 2)- bp. Dajczak

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 63

Święty Pius X, papież

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 59