Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

PATER NOSTER (Abba Pater - Ioannes Paulus II) - translation + polskie tłumaczenie

 PATER NOSTER (Abba Pater - Ioannes Paulus II) - translation + polskie tłumaczenie

Dodał:

Gall Anonim

64 wyświetleń

0 0
Opis

PATER NOSTER (Abba Pater - Ioannes Paulus II) - translation + polskie tłumaczenie - ABBA PATER - OUR GOOD FATHER ( translation from latin) "You are My son, today I have begotten you. I will be a father to him, and he shall be a son to Me.These are prophetic words. They speak of God, who is the Father in the highest and most authentic sense of the word. Isaiah says: "Lord, You are our Father , we are the clay, and You are our potter; we are all the work of Your hands." Zion said, "The Lord has forsaken me, my Lord has forgotten me." Can a woman forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forsake you It is significant that in the passages from the prophet Isaiah... the paternity of God is filled with images inspired by maternity. Jesus refers again and again to the paternity of God in regard to mankind by alluding to numerous passages contained in the Old Testament. For Jesus, God is not only the Father of Israel and the Father of mankind, but also his Father and my Father." IOANNES PAULUS II PATER NOSTER - OUR FATHER sung by John Paul II Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil." ABBA PATER - NASZ DOBRY OJCIEC (tłumaczenie z łaciny) Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Ja będę mu ojcem, a on będzie synem Moim.Te to prorocze słowa, mówią o Bogu, który jest Ojcem w najwyższym i najbardziej autentycznym znaczeniu tego słowa. Izajasz mówi: "Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty nas tworzysz; wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich." Zion powiedział: "Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał". Czyż może niewiasta zapomnieć dziecko na piersi i nie mieć litości nad dzieckiem które zrodziła? Choć by może ona zapomniała,..Ja nie opuszczę cię. Znamienne jest, że we fragmentach z proroka Izajasza ...ojcostwo Boga jest pełne obrazów inspirowanych macierzyństwem. Jezus odnosi się znowu i znowu do ojcostwa Boga w odniesieniu do ludzkości przez nawiązanie do licznych fragmentów zawartych w Starym Testamencie. Dla Jezusa Bóg jest nie tylko Ojcem Izraela i Ojcem ludzkości, ale także jego Ojcem i moim Ojcem. IOANNES PAULUS II PATER NOSTER- OJCZE NASZ ( śpiewa Jan Paweł II ) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Słowa kluczowe:
 

Dodaj swój komentarz

Podobne filmy

Dokument Papież Polak do rodaków Homilia

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 55

Pokaż więcej
Litania do bł. Jana Pawła II

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 51

Ostatnia minuta Papieza JPII

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 60

II pielgrzymka JPII do Polski - 1983 r.

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 59

Jan Paweł II Film Wadowice 1999r 16 06 1999 cz1

Dodał: Lubię słuchać Jana Pawła II

Wyświetleń: 55

Święty w 2 minuty... - o. Łukasz Detmer

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 66