Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

01 List do Efezjan 1,1-14 - pastor Dawid Kozioł

 01 List do Efezjan 1,1-14 - pastor Dawid Kozioł

Dodał:

Gall Anonim

56 wyświetleń

0 0
Opis

01 List do Efezjan 1,1-14 - pastor Dawid Kozioł - opublikował: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Żywcu strona www: http://zywiec.kech.pl Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu 2017 przez pastora zboru Dawida Kozioł List do Efezjan 1, 1-14 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa: 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękczynienie za zbawienie w Chrystusie 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; 1:4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości 1:5 Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, 1:6 Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 1:7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, 1:8 Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, 1:9 Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, 1:10 Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, 1:11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, 1:12 Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. 1:13 W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, 1:14 Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.

Słowa kluczowe:
 

Dodaj swój komentarz

Podobne filmy

01 List do Efezjan 1,1-14 - pastor Dawid Kozioł

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 56

06 List do Efezjan 1,3-23 - pastor Dawid Kozioł

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 58

Pokaż więcej
List do Efezjan

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 66

56 List do Efezjan

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 41

List do Efezjan - Piotr Zaremba i Darek Banicki

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 58

4. List do Efezjan 1:4-6 „Wybrani przez Ojca”

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 45

Jan Guńka List do Efezjan cz 1,2

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 67

LIST DO EFEZJAN

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 69

UBG - List do Efezjan

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 70