Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

12 - List do Efezjan 2, 11-22 - pastor Dawid Kozioł

 12 - List do Efezjan 2, 11-22 - pastor Dawid Kozioł

Dodał:

Gall Anonim

69 wyświetleń

0 0
Opis

12 - List do Efezjan 2, 11-22 - pastor Dawid Kozioł - opublikował: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Żywcu strona www: http://zywiec.kech.pl Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu w dniu 01 X 2017 przez pastora zboru Dawida Kozioł List do Efezjan 2, 11-22 2:11 Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 2:12 Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 2:13 Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. 2:14 Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, 2:15 On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka 2:16 I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; 2:17 I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 2:18 Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 2:19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, 2:21 Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 2:22 Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Słowa kluczowe:
 

Dodaj swój komentarz

Podobne filmy

06 List do Efezjan 1,3-23 - pastor Dawid Kozioł

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 63

01 List do Efezjan 1,1-14 - pastor Dawid Kozioł

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 59

Pokaż więcej
List do Efezjan

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 69

4. List do Efezjan 1:4-6 „Wybrani przez Ojca”

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 49

56 List do Efezjan

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 42

List do Efezjan - Piotr Zaremba i Darek Banicki

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 62

04 października 2015 - Ewangelia według Nikodema

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 60

Jan Guńka List do Efezjan cz 1,2

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 71